HISZPANIA

Poniżej znajdziecie wyprawy do ojczyzny koni czystej rasy hiszpańskiej, czyli Pura Raza Española. Kliknij jedną z ikonek gór, aby zobaczyć program wybranej przez siebie wyprawy:

 

SPANISH CIDER TRAIL

Wyprawa konna do krainy cydrem i owocami morza płynącej - Asturii 

 

THE PEARL OF ANDALUSIA

Ognisty świat flamenco i koni andaluzyjskich

 

CASTILLA Y LEON TRAIL

Rajd śladami średniowiecznego rycerza El Cida i westernów z Clintem Eastwood'em w roli głównej

 

EAT LIFE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 42-500 Będzin ul. Skalskiego 9/176, NIP: 6252457682, REGON: 364801956, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 622188, kapitał zakładowy 5000 zł, opłacony w całości, wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod nr 1184 dnia 02.11.2016.