MONGOLIA

Oto dwie propozycje naszych konnych wypraw do Krainy Wielkiego Błękitu - Mongolii.  Aby zapoznać się z poszczególnymi ofertami, kliknij jedną z ikonek gór:

 

MONGOLIAN EXPEDITION - GOBI

Konna ekspedycja przez piaski i stepy Gobi oraz Śpiewające Wydmy

 

MONGOLIAN EXPEDITION - ORKHON VALLEY

Dolina Orchon, dawna stolina Imperium Mongolskiego i fetiwal Naadam

 

EAT LIFE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 42-500 Będzin ul. Skalskiego 9/176, NIP: 6252457682, REGON: 364801956, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 622188, kapitał zakładowy 5000 zł, opłacony w całości, wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod nr 1184 dnia 02.11.2016.