POLSKA

Dwa rajdy organizowane przez nas w Polsce - wyprawa konna nad Bałtykiem w otulinie Rezerwatu Mierzeja Sarbska oraz konne safari w Białowieskim Parku Narodowym na Podlasiu:

 

WARSZTATY KONNE EAT LIFE - BALTIC EDITION

Warsztaty konne połączone z rajdem gwiaździstym nad Bałtykiem

 

PODLASKIE SAFARI

Rajd konny w Białowieskim Parku Narodowym z "podglądaniem" żubrów

 

EAT LIFE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 42-500 Będzin ul. Skalskiego 9/176, NIP: 6252457682, REGON: 364801956, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 622188, kapitał zakładowy 5000 zł, opłacony w całości, wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod nr 1184 dnia 02.11.2016.