EAT LIFE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 42-500 Będzin ul. Skalskiego 9/176, NIP: 6252457682, REGON: 364801956 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 622188, o wysokości kapitału zakładowego 5000 zł, opłacony w całości, wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod nr 1184 dnia 2.11.2016

Terminy wypraw na sezon 2020 opublikujemy już wkrótce :)